YARIS CROSS היברידית אוט' 2024 ליסינג מימוני עם 0 ש"ח מקדמה

2,740

תיאור

טויוטה יאריס קרוס 1.5 היברידית STYLE אוט' 2024
מחירון הרכב: 169,900 ש"ח
מקדמה: 0 ש"ח 

תשלום חודשי ל-36 חודש: 3,020 ש"ח 
בתום תקופה: החזרת הרכב ללא התחייבות לעסקה חדשה 
או מימוש האופציה בסך 67,900 ש"ח (פריסה עד 36 חודשי שכירות נוספים).

תשלום חודשי ל-48 חודש: 2,740 ש"ח 
בתום תקופה: החזרת הרכב ללא התחייבות לעסקה חדשה 
או מימוש האופציה בסך 50,900 ש"ח (פריסה עד 24 חודשי שכירות נוספים).